Cửa Cuốn Chống Cháy

Original price was: 99 đ.Current price is: 90 đ.

Các Loại Cửa Cuốn chống cháy

Cửa Cuốn chống cháy 120 Phút EL120

Cửa cuốn chống cháy 120 phút được sản xuất theo TCVN 9383-2012 , TCXDVN 386 : 2007 ( BSEN 1634 : 1-2000 ) ,TCVN 9311 -1: 2012

Cửa cuốn chống cháy 70 phút  EL70

Cửa cuốn chống cháy 70 phút được sản xuất theo TCVN 9383-2012 , TCXDVN 386 : 2007 ( BSEN 1634 : 1-2000 ) ,TCVN 9311 -1: 2012

Cửa cuốn chống cháy 60 phút EL60

Cửa cuốn chống cháy 60 phút được sản xuất theo  QCVN 03:2021/BCA ,TCVN 9383-2012 , TCXDVN 386 : 2007 ( BSEN 1634 : 1-2000 ) ,TCVN 9311 -1: 2012

Cửa cuốn chống cháy 150 phút EL 150 

Cửa cuốn chống cháy 150 phút được sản xuất theo QCVN 03:2021/BCA TCVN 9383-2012 , TCXDVN 386 : 2007 ( BSEN 1634 : 1-2000 ) ,TCVN 9311 -1: 2012

Cửa cuốn chống cháy 90 phút 

Cửa cuốn chống cháy 90 phút được sản xuất theo  QCVN 03:2021/BCA ,TCVN 9383-2012 , TCXDVN 386 : 2007 ( BSEN 1634 : 1-2000 ) ,TCVN 9311 -1: 2012

Cửa cuốn chống cháy 45 phút 

Cửa cuốn chống cháy 45 phút được sản xuất theo QCVN 03:2021/BCA, TCVN 9383-2012 , TCXDVN 386 : 2007 ( BSEN 1634 : 1-2000 ) ,TCVN 9311 -1: 2012

Danh mục:
Zalo
Facebook
Hotline: 09.6383.0606