Dự án lắp đặt cửa kính tự động cortech CT803E Hàn quốc tại khu công nghiệp Đồng Văn 4, Hà Nam

Hình ảnh lắp đặt tại dự án: