Dự án cổng xếp inox tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang