Hệ thống nhận diện khuôn mặt

Giá: Liên hệ

Phần mềm chấm công ưu việt trên nền tảng website

▶ Quản lý danh sách và tùy chỉnh hồ sơ thông tin nhân viên.

▶ Phân chia phòng ban, chức danh và hợp đồng lao động.v.v

▶ Quản lý, đặt giờ bắt đầu và giờ kết thúc, phân ca làm việc.

▶ Báo cáo chấm công, số ca làm việc và ca đi muộn về sớm.

▶ Tích hợp với tất cả các giải pháp tính lương và nhân sự.

▶ Báo cáo lịch sử nhân viên đi làm.

▶ Tìm kiếm đa tầng theo thời gian và thông tin nhân viên.

▶ Trích xuất dữ liệu chấm công với định dạng excel.

Zalo
Facebook
Hotline: 09.6383.0606