Cột nâng cố định

Đường kính cột: 220mm (tùy chọn 100, 168mm)
Chiều cao cột: 600mm (tùy chọn 900mm)