Dự án lắp đặt cổng xếp inox tại điện lực Mê Linh.

Một số hình ảnh tại dự án sau khi hoàn thành: